24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 1 in C
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 2 in A minor
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 3 in G
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 4 in E minor
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 5 in D
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 6 in B minor
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 7 in A
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 8 in F-Sharp minor
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 9 in E
24 Preludes & Fugues, Op. 87: No. 10 in C-Sharp minor