Baalee Biyya Gootoowwanii
Bareedduu Baadiyyaa
Gibbee Gama
Way Numa Bareeddi
Yoomi Laata Guyyaan?
Dirree Teenya
Sabboontuu Wallaggaa
Way Bada Jaalala
Taniin Filadhun Wallaale
Naaf Kofli Ummaa Tiyya
Nin Yadee Oromiya
Motee Baredina
Ani Sinjaldha
Fula Bana
Kootu Bontu
Nahayyami
Tam Farse Tam Dhisa
Way Fadhitoo
Shankoriyee
Bontu an Yadaken Hirara